Welkom op deze Site

Praktijk-web

Je kunt kennis met praktijk Satya Jivan maken in een rustige, ontspannen sfeer op een vertrouwde plek, waarbij ik op professionele en betrouwbare manier oprechte aandacht heb voor jou als mens. Een plek waar er voldoende tijd en ruimte is om samen inzicht te krijgen in het probleem of de klacht waarmee je komt. Ik werk op basis van Paranormale Geneeskunde, waarbij je kunt kiezen voor een live sessie of een behandeling op afstand via een foto. Ik ga uit van je eigen positieve kracht en breng het zelfgenezend vermogen van de mens weer tot leven, zodat jij je vrij voelt jouw waarheid te leven en balans ervaart.

Over Satya Jivan

Jivan

Van ver gekomen verbonden met een thuisgrond van licht.
Mijn Ziel - onaangetast jong en eeuwenoud.
Een ik in wording, groeiend tot een boom van Waarheid.
De roep van handen, onomwonden liefde.
Dan voel ik mijn voeten op aarde.
Diep geworteld, mijn kroon in het Licht.

veer

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mijn naam is Satya Jivan wat Truthfulness Life betekent en in het dagelijks leven Jivan.
Geboren en getogen in ‘t mooie Friesland. Nu wonende in het Friese dorpje Mûnein (Molenend), gelegen tussen Leeuwarden en Dokkum.

Vanuit de basis in het agogisch en maatschappelijk werk heb ik veel ervaring opgedaan met betrekking tot Mens en Welzijn. Naast de reguliere hulpverlening (24 jaar) ben ik me meer en meer gaan specialiseren in de natuurgerichte therapie, omdat dit naar mijn inzicht meer mogelijkheden biedt. Mijn helderziende , -voelende en -horende vermogens hebben zich al van jongs af aan ontwikkeld en ze vormen een belangrijke kwaliteit binnen de behandeling/sessie. Hierdoor wordt er veel sneller resultaat bereikt met als gevolg een goed gevoel.

Door de Vruchten uit mijn Levenservaring te plukken en iedere crisis ook als kans te zien blijft mijn Hart Open.

Levenservaring is voor mij belangrijk en gaat voor mij verder dan alleen kennis uit boeken en scholing. Net als veel mensen heb ik crises meegemaakt in mijn Leven. Vanaf heel jongs af aan ben ik geconfronteerd met diep verlies en rouw binnen ons gezinssysteem en op latere leeftijd kwam ik in een burn-out en depressie terecht. "Wind Stilte" was nodig, naar binnen gaan, verstilling, rijping van iets wat weer naar buiten wilde komen. Daardoor heen gaan voelde niet altijd prettig maar het was de weg naar Integratie en opnieuw mijn Heelheid voelen.

Dit proces was belangrijk voor me. De innerlijke reis door mijn diepste gevoel van Angst en aan de andere kant Liefde.

In mij ervaar ik een Passie vanuit Hart en Ziel om ieder weer te Verbinden met de Sleutel tot een Open Hart, de Ziel. Terug naar de Bron, daar waar Heelheid en WelZijn aanwezig is.

Jij als mens staat centraal in jouw totaliteit en in verbinding met jouw omgeving. Een holistische aanpak is van waaruit ik werk.

* binnenkort meer over mijn verhaal en de Workshop "schrijven van je eigen Levensverhaal..."

Basisopleidingen:

Aanvullend:

Werkwijze "Leven vanuit je Hart"

Web

Ego Say's: When everything falls into place I will find peace
Spirit Say's: Find Peace and everything falls into Place

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Intake:
Je krijgt een intakeformulier toegestuurd. Daarna volgt het eerste gesprek waarbinnen we onderzoeken waar je tegen aanloopt en wat je graag wilt bereiken. Hierbij stemmen we de behandeling/sessie af op maat voor jou. Deze zal bestaan uit een combinatie van onderstaande methoden.

Healing: Aura en Chakra's in Balans brengen, Transformatie, Uitlijning terug naar je Bron

1. Wat betekent het begrip ‘healing’?
‘Healing’ betekent in het Nederlands ‘genezing’ of ‘heel worden’. Letterlijk genomen is iedere vorm van geneeskunst en zorg die door de ene aan de andere mens wordt verleend een vorm van healing.

2. Wat is healing?
Een mens bestaat uit lichaam, geest en ziel en is daardoor een multi-dimensionaal wezen. Ons fysieke lichaam wordt gedragen door een energieveld, dat in zijn verschillende dimensies en energie frequenties alle informatie over ons lichaam, geest en ziel bevat. Voordat problemen zich lichamelijk of geestelijk manifesteren zijn ze al in het energieveld waar te nemen in de vorm van verstoringen en blokkades. In de complementaire geneeswijzen is ‘healing’ een algemeen begrip waarmee verschillende vormen van energetisch werken kunnen worden bedoeld, zoals magnetiseren, reiki en therapeutic touch. Allen hebben als doel om via de bewerking van het energetisch veld het welzijn van de cliënt te bevorderen.

3. Wat kenmerkt Jivan als healer?
Jivan is een healer die zowel energetisch als psychologisch geschoold is. Zij heeft begrip van het wezen van de mens en van de menselijke ontwikkeling op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Verder heeft zij het vermogen ontwikkeld om bewust energie door te geven en dit proces middels heldere waarneming te volgen. De kwaliteit van haar wordt bepaald door haar eigen persoonlijke ontwikkeling en de mate waarin zij zich bewust is van verstoringen in het eigen energetisch veld.

4. Vervangt healing reguliere geneeskunde?
Nee. ‘Healing’ is een vorm van complementaire zorg, die aanvullend is aan de reguliere geneeskunde. Wanneer een cliënt op zoek is naar genezing voor een lichamelijke of geestelijke klacht werkt de healer ondersteunend aan de behandelend arts. Daarnaast wordt een healer vaak bezocht door cliënten die (zonder verdere reguliere ondersteuning) bezig zijn met hun persoonlijke ontwikkeling.

5. Voor wie is healing geschikt?
Healing is in principe voor ieder mens geschikt, er is geen eis aan leeftijd of gezondheid voor de toepassing van healing. Wel is het zo dat er binnen deze hele brede doelgroep specialisaties zijn. Zo vraagt het werken met kinderen om een andere aanpak dan het werken met stervenden en heeft het werken met psychiatrische patiënten ook weer een hele andere dynamiek dan het werken met mensen in het kader van persoonlijke groei. De specialisatie wordt veelal ingegeven door de persoonlijkheid van de healer en zijn opleidings- en ervaringspakket.

6. Biedt healing ondersteuning bij genezingsprocessen van lichamelijke ziekten?
Ja, in geval van lichamelijke ziekte kan healing ondersteuning geven aan het genezingsproces, als aanvulling op de reguliere geneeskunde. Enkele voorbeelden zijn: Ondersteuning bij ingrijpende medische behandelingen, zoals begeleiding voor, tijdens en na operaties, chemotherapie en bestraling; het resultaat van healing ligt dan op het vlak van pijnverlichting, bevorderen van herstel en het verkorten van de hersteltijd, alsmede het inzicht verwerven in de betekenis en acceptatie van de ziekten in je leven. Ondersteuning bij chronische ziektes zoals me, ms, of reuma. Het resultaat van healing ligt dan op het vlak van pijn verlichting, versoepeling van het lichaam en verbetering van de algehele conditie, alsmede ook weer het inzicht verwerven in de betekenis en de acceptatie van de ziekte in je leven. Ondersteuning bij acute situaties, zoals ongelukken, stervensprocessen en andere traumatiserende omstandigheden. Het resultaat van healing ligt dan op het vlak van ondersteuning in het moment, stabilisatie, kalmering en voorbereiding op het medische proces.

7. Biedt healing ondersteuning bij genezingprocessen van geestelijke aandoeningen?
Ja, in geval van geestelijke ziekte kan healing ook ondersteuning geven aan het genezingsproces, als aanvulling op de reguliere geneeskunde. Enkele voorbeelden zijn: Ondersteuning bij burnout; het resultaat van healing is dan gericht op het hervinden van de innerlijke levenskracht en de fysieke vitaliteit. Het leren omgaan met en verminderen van fobieën, crisissituaties, verslavingen, eetstoornissen en depressies. Ondersteuning bij rouwverwerking of stervensbegeleiding. Ondersteuning bij traumaverwerking, zoals seksueel misbruik en oorlogstrauma’s. Het resultaat van healing ligt op het hervinden van balans, verwerking en integratie.

8. Biedt healing ondersteuning bij persoonlijke groei?
Ja, in geval van persoonlijke groei geeft healing ondersteuning aan het algemene, persoonlijke proces van ontwikkeling. Voorbeelden zijn: Wie ben ik? Wat wil ik? Het helpt om het onbewuste, onontgonnen gebied in jezelf te verkennen en verdrongen levenskracht vrij te maken

9. Wat is healing niet?
Healing’ heeft voor veel mensen iets magisch. De healer werkt met energie en de spirituele wereld en wordt daarom vaak geassocieerd met wonderen. Zeker in het geval van terminale ziektes komen mensen, die in het reguliere circuit zijn uitbehandeld, in de laatste fase van hun ziekte naar een healer met de hoop dat de healer hen kan redden. Vaak is dat ijdele hoop. Een healer is geen tovenaar! Een healer kan een cliënt in zijn proces naar beste kunnen begeleiden, maar healing betekent geen garantie voor genezing. Er zijn wel wondergenezingen bekend in de wereld, maar evenals in de reguliere sector zijn dat de uitzonderingen op de regel.

10. Hoe lang duurt een behandeling?
Een healing duurt gemiddeld een tot twee uur, waarin de healer vanuit verschillende lagen van bewustzijn en op verschillende dimensies van energetische werkelijkheid werkt. Daarbij gebruikt hij/zij woorden, klanken, gewaarzijn, handen en werkt met behulp van gewone en buitenzintuiglijke waarneming.

11. Wat gebeurt er bij het eerste bezoek?
Tijdens het eerste bezoek wordt er een intake formulier ingevuld, waarin de achtergrond en huidige klachten van de cliënt worden vastgelegd. In een kort gesprek wordt ingegaan op de reden van komst . De healer verzamelt tijdens dit interview informatie over de belangrijkste problemen en let hierbij op o.a. lichaamsbouw, lichaamstaal, taal- en energiegebruik. Vervolgens zal de healer de cliënt vragen zijn/haar schoenen uit te doen en op de behandelbank plaats te nemen. De cliënt hoeft geen andere kledingsstukken te verwijderen.

12. Hoe verloopt een behandeling?
Na de kennismaking en intake zal de healer zich kort voorbereiden en dan de handen op de voeten van de cliënt plaatsen en energie laten stromen. De healer zal langzaam omhoog werken op het lichaam en zijn/haar handen op belangrijke energieposities plaatsen. Afhankelijk van wat er tijdens het gesprek of tijdens de healing naar boven komt worden verschillende healing technieken toegepast gericht op het schoonmaken, opladen en balanceren van het energetisch veld en het herstellen van verstoringen in de verschillende dimensies. De healer stemt hiervoor zijn/haar energie veld af op dat van de cliënt om verstoringen en blokkades te traceren en waar mogelijk op te lossen. Hierbij fungeert de healer als kanaal voor energie en bewustzijn. De cliënt ontwikkelt inzicht in zijn eigen leven en levenspatronen en leert hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Hierdoor wordt een proces van fysieke, psychische en spirituele ontwikkeling op gang gebracht, dat altijd is gericht op een verbetering van het welzijn van de cliënt.

13. Raakt de healer altijd het lichaam aan?
Nee. Het kan ook gebeuren dat de healer het lichaam nauwelijks aanraakt en alleen in de nabijheid van het lichaam werkt.

14. Wat gebeurt er met mijn energie tijdens en na een behandeling?
Tijdens de healing observeert de healer welk effect de healing heeft op het energieveld en tegelijkertijd reguleert de healer zijn/haar eigen veld. Naarmate de healing vordert wordt het effect sterker. De hersenen van de cliënt gaan over in alfa golven (8Hz), de zg healing toestand. Er wordt steeds meer energie aan het energiesysteem van de cliënt toegevoegd en tegen de tijd dat de healer aan alle niveaus van het energiesysteem heeft gewerkt en de healing afrondt bevindt de cliënt zich over het algemeen in een diepe staat van ontspanning. Na de healing wordt de cliënt geadviseerd nog een paar minuten op de behandeltafel te blijven liggen om het energieveld te laten stabiliseren en de healing te integreren. Gemiddeld werkt een healing zeker nog 24 tot 36 uur door en kan de cliënt zich gedurende deze tijd ‘anders’ voelen dan gebruikelijk. De lange termijneffecten van een healing verschillen van geval tot geval. Vaak zijn meerdere sessies over een periode aan te bevelen.

Aan de basis ligt de Emotionele Geleidingsschaal ten grondslag

Vanuit de lijn Esther Hicks (de wijsheid van Abraham).

Dit is een heel mooi verhelderend hulpmiddel. De emotieschalen 1 t/m 7 geven de positieve emoties weer. De emoties 8 t/m 22 geven de negatieve emoties weer. Hoe verder naar boven hoe gelukkiger en prettiger je je voelt. Hoe later op de schaal hoe ongelukkiger je je voelt. De eerste 7 niveaus zetten je in je kracht en geven de positieve emoties weer. Van 7 tot 1 zit je in opwaartse spiraal. De emoties van 7 naar beneden halen je uit je kracht en zorgen voor een neerwaartse spiraal. De kracht van deze emotieschaal is, dat je kunt waarnemen waar je je op deze schaal bevindt. Het is namelijk niet realistisch, wanneer je op niveau 21 of 22 zit dat je dan direct naar niveau 1 kunt. Je kunt dit beter rustig opbouwen van schaal naar schaal. Vanuit de Wet van Aantrekking weet je, dat sterke gevoelens een sterke energie hebben en soortgelijke energieën aantrekken. Dus hoe sterker je functioneert op de bovenste 3 schalen hoe beter je leven wordt. Functioneer je echter op de onderste 3 schalen, dan zal je leven steeds slechter worden. Het is dus belangrijk om je opwaarts op deze emotieschaal te begeven, want dan wordt je leven steeds beter en sta je meer in je Kracht.

De emotieschaal van Esther en Abraham Hicks

 1. Vreugde/blij, kennis/wijsheid/inzicht, kracht/zelfvertrouwen, vrijheid, liefde, zelfwaardering/dankbaarheid
 2. Passie
 3. Enthousiasme, graag willen/opgewonden, geluk
 4. Positieve verwachting, geloven/vertrouwen
 5. Optimistisch
 6. Hoop
 7. Tevreden

Omslag naar negatieve gevoelens en emoties:

 1. Verveling
 2. Pessimistisch
 3. Frustratie, irritatie, ongeduldig
 4. Overweldigd, overspoeld, bedolven
 5. Teleurstelling
 6. Twijfel
 7. Zorgen
 8. Verwijt, jezelf iets aanrekenen
 9. Ontmoedigd
 10. Boos
 11. Wraak
 12. Haat, woede/razernij
 13. Jaloezie
 14. Onzekerheid, schuld, je onwaardig voelen
 15. Angst/beklemming, verdriet/leed, depressief, wanhopig/radeloos/verslagenheid/hopeloos, krachteloos/machteloos, slachtoffer

Heel je innerlijk Kind

In contact komen met het gekwetste kind in je.
Van Overleven naar Leven door de balans te vinden tussen:

Ondanks dat we volwassen zijn geworden, hebben we allemaal een deel in ons dat altijd kind zal blijven. Dit kind deel voelt en ervaart én het is het deel waarin ook de gevoelens, herinneringen en ervaringen uit onze jeugd zijn opgeslagen. Je huidige gevoelens, je gedrag en je problemen of klachten staan in rechtstreeks verband met bepaalde ervaringen en indrukken die je hebt opgedaan in je kindertijd. Situaties in het nu kunnen gevoelens en emoties van vroeger activeren. Als je jouw innerlijk niet kent, zul je onbewust je leven door dat deel in je laten leiden.(Omkar Dingjan en Divyam Kranenburg Boek: ‘Je Eigenwijze Weg. Heel je Innerlijk Kind’).

Natuur Wandel Coaching

Waarbij we op reis gaan met de stilte, kracht en symboliek van de natuur. Meer informatie over deze Natuur-Quest vindt je via de menubalk onder het kopje Inspiratiefilmpjes. Hier vindt je een mooie clip met prachtige natuurbeelden uit Friesland en Drenthe, waarvoor ik een aantal dagen samen met filmer René Horsthuis op pad ben geweest.

Verbonden Ademen - Adem is Levensenergie

Bevrijdt je van oude blokkades, maakt lichaam en geest ontspannen en verbind je buik (gevoel) en hoofd (denken) met je Hart.

RelaZie Traject

WeekendRetraites

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Traject voor koppels: Samen groeien in Liefde

Voor wie

Sleutels

De Sleutel van Klacht naar Kracht

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vanuit de praktijk bied ik begeleiding en ondersteuning bij allerlei uiteenlopende problemen/klachten op fysiek, mentaal, seksueel, emotioneel en spiritueel vlak. Ik ga ervan uit dat de problemen en klachten niet voor niets aanwezig zijn en dat ze dienen als kans voor bewustwording en groei. Ik ondersteun je deze inzichten te verkrijgen, zo mogelijk op te lossen.

Ook begeleid ik kinderen op een liefdevolle speelse manier, waarbij humor, creativiteit en beweging vaak een ingang zijn om samen naar het probleem te kijken.

Herken je bij jezelf bijvoorbeeld:

Bij kinderen bijvoorbeeld:

Dieren zijn ook van harte welkom.


Meditatie

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Actieve Meditaties 2018 voor jong en oud, wel of geen ervaring, ieder is van Harte Welkom
Donderdagavond, lokatie Oenkerk (tussen Leeuwarden en Dokkum)
Data en tijd: zie Agenda

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meditatie-web

Actieve meditaties zijn ontwikkeld voor de drukke westerse mens om via diverse vormen van beweging, dans, ontlading van het gehele systeem en ademhaling tot de ware rust en verstilling in jezelf te komen.
Voor iedereen is deze reis van binnen een heel eigen ervaring. Je doet de meditaties dan ook met gesloten ogen op jezelf op een eigen yoga matje.
De diverse meditaties worden helder uitgelegd en begeleid door speciaal daarvoor ontwikkelde muziek. Laat je verrassen en voel je van Harte Welkom!

Mee nemen: trek los zittende kleding aan, yoga matje (ik heb een beperkt aantal beschikbaar) , warm dekentje, warme sokken en flesje water.

Wanneer:

Donderdagavond, s.v.p. aanmelden via sms of tel. 06 361 361 65 of e-mail satyajivan9@gmail.com:
Start: 22 november 2018 (om de 2 weken)
18.00 uur - 19.30 uur (volwassen groep *)

Nog in ontwikkeling: jeugd (13-16 jaar en 16-19 jaar)

* Ben je 18 + dan kan je evt. ook met de volwassen groep mee doen.

Tarief:
Losse meditatie: € 10
Blok van 4 achtereenvolgende meditaties: € 32 (is € 8 per meditatie)

Inclusief na afloop koffie/thee en wat lekkers

* Heb jij een minimum inkomen, dan kan ik voor jou een uitzondering maken in overleg.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wat is Actieve Meditatie?

Activiteit als brug naar Stilte:
Bij Osho’s Actieve meditaties zorgen de eerste actieve fasen ervoor, dat je je ergste rusteloosheid kwijt raakt. Dit heeft als doel om je op de eigenlijke meditatie voor te bereiden. De westerse mens kan niet zomaar de diepte en de stilte in gaan. Daarvoor moet hij eerst overtollige ballast kwijt raken en zich ontdoen van het (over) actief zijn. Na de actieve fasen breken de fasen van de eigenlijke meditatie aan, het stil zijn, het bij jezelf naar binnen gaan en het verkennen van je diepste wezen. De actieve fasen brengen je in de juiste stemming om tot de stilte fasen over te kunnen gaan. De activiteit vormt zo een brug naar de stilte. Diep in ons verborgen ligt ons wezen. Dit wordt ook wel het hoogste bewustzijn of de innerlijke Boeddha genoemd. In ieder mens en eeuwen lang ligt de boeddha daar te wachten en deze kan door ons, stukje voor stukje, gerealiseerd worden. Dit realiseren gebeurt door middel van meditatie. We gaan binnen in ons diepste wezen en maken contact met de innerlijke boeddha. Tijdens het contact worden we ons bewust van het eeuwige in ons, dat meer is dan het lichaam en de geest waarmee we ons gewoonlijk identificeren. We denken veelal, dat we ons lichaam zijn of ons verstand. Maar er is veel meer te ervaren: we zijn uiteindelijk puur bewustzijn. We kunnen de hoogste staat van Zijn, de Verlichting bereiken. Meditatie heeft als doel om onze innerlijke boeddha naar buiten te brengen. Het is dan niet meer zo, dat we maar gedurende een uur per dag bewust zijn, maar langere periodes en op den duur kan dat vierentwintig uur per dag zijn. Meditatie is op deze manier niet meer een dagelijks terugkerende oefening, maar zij wordt een onderstroom in ons leven. Je kunt ook zeggen: onze innerlijke boeddha is naar buiten gekomen en volgt ons als een schaduw.

De ontwikkelaar van deze meditaties, de mysticus Osho zegt hierover: “…. Er kunnen heel veel lichamelijke kwalen gaan verdwijnen, je kunt een langer leven hebben en er kunnen ook veel chemische veranderingen plaats vinden in het lichaam. Verschillende klieren in het lichaam die op dat moment zo goed als dood waren, kunnen geactiveerd worden. Zij die diep in meditatie gaan, beginnen buitengewone kleuren te zien, zeldzame geuren te ruiken en klanken te horen die ze nooit eerder hoorden. Bijzondere licht en geluidsgolven beginnen zich door hen heen te bewegen. Dit zijn allemaal chemische effecten van meditatie. Je zult zulke fantastische kleuren zien als je nooit eerder gezien hebt. In feite ondergaat de hele chemie van het lichaam een verandering. Het lichaam begint waar te nemen, te denken en de dingen op een heel andere manier te begrijpen. Alle elektrische circuits in het lichaam veranderen. En net zoals er heel veel gebeurt op lichamelijk niveau, vindt dit ook plaats op het niveau van de mind. De mogelijkheden zijn gewoon erg groot."

Samengevat kunnen we stellen:

Deze effecten zijn niet van korte duur, maar worden, integendeel, steeds sterker. Naar mate iemand langer mediteert, komt hij of zij op een dieper niveau van ontspanning. Ook komt iemand die al geruime tijd mediteert, gemakkelijker en sneller tot een bepaald niveau van ontspanning.

Je bouwt als het ware aan je meditatie. Waar je vandaag op hield, ga je morgen verder. Als je regelmatig actieve meditaties doet, gaat het proces alleen maar door en hoef je niet telkens weer opnieuw te beginnen.

Voor wie zijn Osho’s Actieve Meditaties bestemd?
Actieve Meditaties zijn speciaal ontwikkeld voor mensen die een nieuwe kwaliteit in hun leven willen brengen. Het leven van alle dag is druk en gaat gepaard met spanningen. Door Osho’s Actieve Meditaties staan we sterker in het leven en kunnen we spanningen gemakkelijker hanteren. Het leven wordt lichter en losser. Deze meditaties zijn voor mannen en vrouwen die niet alleen hun lichaam verzorgen en om hun gezondheid denken, maar die zich ook van binnen prettig en ontspannen willen voelen. Deze Actieve Meditaties zijn voor mensen die meer open willen worden en soepeler en die zich niet willen laten beheersen door de meningen van anderen. Meditatie geeft je de kans om je van je oude onechte lagen te ontdoen en weer de openheid en puurheid van een kind te krijgen. Als mensen van binnen veranderen, verandert de buiten kant mee. Iemand die in harmonie is van binnen, ziet er heel anders uit dan iemand met spanningen. Is Osho’s Actieve meditatie dan alleen voor volwassenen bestemd? Nee, in tegendeel! Hoe eerder je met actieve meditatie begint, deze te dieper kan het effect zijn. Als je jonger bent, heb je minder ballast bij je, die bovendien minder vast zit en daarvan kun je je dus gemakkelijker bevrijden.

Meditatie betekent voor mij de grote revolutie in mijn leven. Want als je doorgaat met mediteren, kun je verder komen dan elke diep geworteld patroon in jou. Je verandert van binnen en de omgeving, jouw wereld, verandert met je mee. Je werkt mee aan het mooier maken van de wereld. Daarom ervaar ik Osho’s Actieve Meditatie als de meest radicale en diepgaande manier om veranderingen aan te brengen. Je wordt er een gelukkig mens van.

Weekend Retraites

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* 3 Daagse Retraite Meditatie Marathon, ALLE Tijd voor JOU (Friese Wouden, 15 t/m 17 Augustus 2017)
* 5 Daagse Retraite Silence - Soul - Source (Friese Wouden, 28 Augustus t/m 1 September 2017)
* Nieuwe data 2019 in ontwikkeling, hou de website in de gaten!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Allardsoog-panorama

😊 3 Daagse Retraite Meditatie Marathon, ALLE Tijd voor JOU 😊
(Friese Wouden)

Via Beweging op weg naar Stilte

Heb je zin je helemaal even lekker onder te dompelen in Meditatie Land en diverse Meditatie Vormen aangereikt te krijgen en te Ervaren?
Dan is deze 3 daagse Heerlijk Midden in de Natuur iets voor jou. Met of zonder enige Ervaring ben je van Harte Welkom bij deze Persoonlijke Innerlijke Reis voor jou.
Satya Jivan neemt je mee op Reis via o.a. diverse Actieve Meditaties, die worden begeleid op daarvoor Speciaal Gemaakte Muziek. Hierin reis je via diverse vormen van Beweging, Vipassana, Geleide Meditaties en Adem werk op weg naar de Verstilling in jezelf.

Laat je Verrassen:
- 10 Meditaties van Uiteenlopende Aard
- Je laten Onderdompelen in een Heerlijke Oase van Rust en Ontspanning
- Heerlijk Eten en Drinken op een Unieke Locatie in de Schitterende Natuur
- Verbinden
- Alle Tijd, Rust en Ruimte voor Jezelf

Praktisch:

- Aankomst Dinsdag 15 Augustus 2017 om 11.00 uur t/m Donderdag 17 Augustus 17.00 uur

- Verblijfkosten € 545,- p.p. Inclusief:

Allardsoog-woonkamer

- Verblijfkosten met Vroegboekkorting € 345,- p.p. Reserveren voor 1 Mei 2017

- Deelnamekosten Retraite op basis van Vrijwillige Financiële Bijdrage vanuit jouw Hart

Aanmelden bij Jivan de Jong via telefoon 06 361 361 65 of e-mail satyajivan9@gmail.com (minimaal 6 maximaal 12 Deelnemers)

Logo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Allardsoog-heide

5 Daagse Retraite Silence - Soul - Source (Friese Wouden)

*********

😊 Het Pad van jouw Volle JA Leven 😊

Leven in Overvloed

Terug naar de Stilte om de stem van jouw Hart en Ziel te horen en je te Openen voor de Bron. Verlang jij Balans in de vier Levensgebieden van Algehele Staat van Welzijn, Fysieke Staat van Welzijn, Financiële Staat van Welzijn en Harmonie in al jouw Relaties? Satya Jivan neemt je mee op Reis door jouw Persoonlijk Quest. Je krijgt Sleutels in Handen zodat jij Bewust wordt van jouw Innerlijke Kompas en hierin je Stappen zet.

We Reizen door jouw Binnenwereld via:
- Verstilling: je laten Onderdompelen in een Heerlijke Oase van Rust en Ontspanning
- Stilte Wandelingen
- Meditaties
- Interactieve Deelmomenten
- Vrij Dansen, Schrijven en Tekenen
- Genieten van het Volle Leven
- Heerlijk Eten en Drinken op een Unieke Locatie in de Schitterende Natuur
- Verbinden
- Lekker veel Tijd, Rust en Ruimte voor Jezelf

Praktisch:

- Aankomst Maandag 28 Augustus 2017 0m 14.00 uur t/m Vrijdag 1 September 16.00 uur

- Verblijfkosten € 745,- p.p. Inclusief:

Allardsoog-slaapkamer

- Verblijfkosten met Vroegboekkorting € 545,- p.p. Reserveren voor 1 Mei 2017

- Deelnamekosten Retraite op basis van Vrijwillige Financiële Bijdrage vanuit jouw Hart

Aanmelden bij Jivan de Jong via telefoon 06 361 361 65 of e-mail satyajivan9@gmail.com (minimaal 6 maximaal 12 deelnemers)

Logo

Energetische Huizen Reiniging

Zon

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Opschonen van oude zware energie in huis. Of geesten die nog rond dwalen helpen bij het over gaan naar de andere wereld, zodat zowel jij als bewoner als de overleden persoon de rust en ruimte weer kunnen ervaren.

Agenda

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* HSP kinderen: "Lekker in je vel....". Je eigen wijze zelf zijn, uiten en verstevigen. Start woensdagmiddag 14 november 2018, 13.30-15.30 uur (6 middagen, wekelijks).

* Actieve Meditaties in Oenkerk, Friesland (tussen Leeuwarden en Dokkum). Start donderdagavond 22 november 2018, 18.00-19.30 uur (om de 2 weken).

* Cursus zelfontwikkeling via de reis door de 7 chakra's in Oenkerk, Friesland (tussen Leeuwarden en Dokkum). Start donderdagavond 22 november 2018, 20.00-22.00 uur (8 avonden, om de 2 weken).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Back to Silence to hear my Soul and connect with Source
Everything in your life will change once you begin to live from the agenda of your soul


WeekendRetraites

Terug naar de Stilte om mijn Ziel te horen en me te Verbinden met de Bron
Alles in je Leven zal veranderen zodra je begint te Leven volgens de agenda van je Ziel


*********

Tarieven

Stenen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Alle tarievenInclusief 21% BTW
KennismakingsgesprekGratis
Intake formulierGratis
Behandeling op afstand (met verslag)€ 45,00
Behandeling op afstand (zonder verslag)€ 35,00
Telefonische sessie€ 55,00
Praktijk:
Individuele losse Sessie (1.5 uur)€ 65,00
Individueel traject van 3 sessies, per sessie€ 55,00 (totaal € 165,00)
RelaZie losse Sessie (1.5 uur) (voor 2 personen)€ 100,00
RelaZie Traject van 7 sessies (voor 2 personen)€ 595,00 (per sessie € 85,00)
Groepsactiviteiten:
Meditatie€ 10,00 p.p. per keer
Deelname aan een blok van 4 verschillende meditaties per maand€ 32,00 p.p. voor 4 meditaties
* Minima: Mensen met een minimum inkomen kunnen korting krijgen. Belangrijk is dat de hulp voor iedereen toegankelijk is. Voel je welkom me even te bellen over de mogelijkheden.
* Bedrijf: Wil je als bedrijf iets organiseren met het team, collega's onderling en/of mensen individueel extra ondersteunen? Neem vrij blijvend contact met me op om de mogelijkheden bespreek baar te maken.

Inspiratiefilmpjes